SORTUTAKO ENPRESAK

Jarduera: Aholkularitza, ebaluazioa, gatazken kudeaketa eta diseinua, eta Gatazkak Konpontzeko Programen ezarpena antolakuntza-, osasun- eta gizarte-esparruetan .