SORTUTAKO ENPRESAK

Jarduera: Badagoen hiriren hiri-berroneratze integrala eta giza eskalan.